Katalog produktów

reklama

Szybki kontakt

      
 

Kontakt formularz online

     pon - sob
   9:00 - 19:00  

 

               

Sprawdź status przesyłki

ŚLEDZENIE PRZESYŁEK

 

Udostępnij na facebook.com Udostępnij na nk.pl Umieść w opisie gg Udostępnij na twitter.com

Płatności internetowe

 FORMY PŁATNOŚCI 

 

1. W portalu RAPST✰R.PL płatności za Towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN),                   w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bankowy  nr.   50 1140 2004 0000 3602 4074 8804  prowadzony przez mBank

- przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej  Przelewy24 , prowadzącym działalność     operacyjną pod adresem :  www.przelewy24.pl ,

- przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej - PayPal , prowadzącym działalność operacyjną pod adresem: http://www.paypal.com ,

- przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej - DotPay , prowadzącym działalność operacyjną pod adresem: http://dotpay.pl ,

2. Klient nie może łączyć różnych form płatności za jedno zamówienie.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy24 , PayPal , Dotpay jest zobowiązany do uiszczenia należności w  terminie, który nie spowoduje opóźnienia w płatności za Towary i obciążenia lienta odsetkami w wysokości ustawowej. Roszczenie o zapłatę za Towary i koszty przesyłki powstaje z chwilą dostarczenia Towarów. 


4. Płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 , PayPal , Dotpay mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do osługiwania się danym instrumentem na warunkach ustalonych pomiędzy Klientem, a podmiotem - operatorem danego systemu płatności lektronicznej. Po dokonaniu wyboru jednego z dwóch proponowanych systemów płatności elektronicznej, Portal od razu przekierowuje Klienta na właściwą stronę podmiotu – operatora danego systemu płatności elektronicznej – w celu sfinalizowania procedury wniesienia płatności. 

5. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemów Przelewy24 , Dotpay :
a. Płatności za pośrednictwem Systemów Przelewy24 , Dotpay mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
b.  Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemów Przelewy24 , Dotpay, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
c. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemów Przelewy24 , Dotpay będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
d. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemów Przelewy24 , Dotpay będącego bankiem,
e. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisów Przelewy24 , Dotpay
f. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemów Przelewy24 , Dotpay zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Systemy Przelewy24 , Dotpay, płatność może nie zostać zrealizowana.

6. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal:
a. Płatności za pośrednictwem Systemu PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
b. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu formy płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej za pośrednictwem Systemu PayPal, jest automatycznie przekierowany na stronę internetową PayPal , gdzie następuje cały proces autoryzacji płatności.
c. Klient zarejestrowany w Systemie PayPal uzyskuje możliwość złożenia zamówienia w Sklepie z wykorzystaniem danych adresowych wynikających z profilu rejestracyjnego w Systemie PayPal, bez konieczności uzupełniania formularza dostawy w Systemie Sklepu (PayPal – Express Checkout)
7. Bezpieczeństwo transakcji zapewniają i gwarantują PayU S.A. operator systemu Platnosci.pl oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. operator systemu PayPal.